SPOTKANIE

9 marca 2016 o godzinie 15.00 w sali nr A16 Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wszystkich członków zespołu. Dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w podjęte inicjatywy.