KONKURS TEATRALNY

Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni ogłasza konkurs teatralny „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”. 

Konkurs polega na przedstawieniu w formie  na przedstawieniu w dobrowolnie wybranej formie artystycznej problematyki zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Kategoria I – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
  • Kategoria II  – uczniowie gimnazjum.  

REGULAMIN KONKURSU