Międzynarodowa Konferencja Naukowa – 18-19 maja 2017

W dniach 18 i 19 maja 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”


Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem:

 • Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej
 • Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty – Pana Romana Kowalczyka
 • Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka
 • Marszałka Województwa  Dolnośląskiego  – Pana Cezarego Przybylskiego
 • Prezydenta Miasta Wałbrzycha – Pana dr Romana Szełemeja
 • Starosty Wałbrzyskiego  – Pana  Jacka Cichury
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Pana Inspektora Arkadiusza Golanowskiego

Honorowy Patronat Naukowy:

 • nadzw. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedstawiciele Zespołu
  ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP
 • nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor PWSZ w Wałbrzychu
 • JUDr. PhDr Jan Wintr, Ph.D. (wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy),
 • univ. Dr Miruna Tudoraşcu (dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, Rumunia),
 • Dr Alois A. Paulin (Technische Universität Wien, Austria),
 • Dr JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
  i rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy, Słowacja)

Cele przedsięwzięcia:

 • Promocja innowacyjnych rozwiązań wałbrzyskiej oświaty.
 • Propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji zagrożeń cyberprzestrzeni oraz światów wirtualnych,
 • Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli, pedagogów, rodziców i przedstawicieli innych instytucji społeczno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami,
 • Promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni,
 • Wykorzystanie zdobytych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz w działaniach przy współpracy ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • Opracowanie wstępnych założeń projektu międzynarodowego nt. „Działania edukacyjne i profilaktyczne związane z zagrożeniami świata wirtualnego w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Program konferencji

Miejsce organizowanej konferencji – Wałbrzych – nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj na mocy uchwały z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019 Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej powołał 28 października 2016 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

Ekspertami i konsultantami naukowymi zespołu zostali prof. dr hab. Józef Bednarek  oraz dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Miasto Wałbrzych jest bowiem przestrzenią, na której podjęte zostały innowacyjne rozwiązania wałbrzyskiej oświaty.

W ciągu dwóch  dni (18-19 maja 2017 roku) chcemy w gronie specjalistów zastanowić się nad rolą Internetu w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, kultury oraz zdrowia.
W planowanej dyskusji rozmawiać będziemy nie tylko o bezpiecznym korzystaniu z cyfrowych „dobrodziejstw” naszych czasów, ale również o tym, w jaki sposób za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych nawiązywać trwałe i solidne relacje z innymi, a przede wszystkim jak ustrzec się obecnych zagrożeń  w cyberprzestrzeni.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z wydarzenia (–> GALERIA)