Cele dzialalności

Priorytetem działalności zespołu jest opracowanie i wdrożenie strategii działań w środowisku lokalnym zmierzających do podniesienia świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni.   Zespół tworzy sieć podzespołów zajmujących się szczegółowo następującą tematyką: Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego, m.in.:

 • stany depresyjne
 • nerwice
 • dolegliwości wzroku,
 • wady słuchu,
 • schorzenia układu kostno-mięśniowego.
Zagrożenia moralne, m.in.:
 • cyberpornografia,
 • cyberpedofilia,
 • seksting,
 • sponsoring
 • prostytucja w sieci,
Zagrożenia społeczno-wychowawcze, m.in.:
 • infoholizm, 
 • uzależnienie od gier komputerowych,
 • cyberbullying - przemoc i agresja w sieci,
 • hazard sieciowy,
 • sekty w świecie wirtualnym,
 • handel żywym towarem i organami,
 • zaburzenie kontaktów interpersonalnych,
 • funkcjonowanie człowieka w świecie robotów humanoidalnych,
 • hikikomorii (totalna alienacja społeczna najmłodszego pokolenia).
Zagrożenia poznawczo-intelektualne i komunikacyjne, m.in.:
 • problem uczniów zagrożonych niskimi ocenami z powodu nadmiernego korzystania z przestrzeni cyfrowej, 
 • szum informacyjny, wynikający z  niespotykanego do tej pory nadmiaru różnorodnych informacji, „bombardujących” umysły młodych ludzi.
Zagrożenia substancjami chemicznymi, m.in.:
 • wybrane lekarstwa, sterydy, narkotyki, napoje energetyzujące, dopalacze, e-narkotyki itp. w sieci lub z jej inspiracji.
Zagrożenia teleinformatyczne oraz ryzykowne zachowania, m.in.:
 • przestępstwa przeciwko ochronie informacji,
 • hacking komputerowy,
 • podsłuch komputerowy,
 • bezprawne niszczenie informacji,
 • sabotaż komputerowy,
 • łamanie praw autorskich,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • cracking,
 • wirusy komputerowe,
 • wirtualne przestępstwa finansowe.
W skład podzespołów wchodzą specjaliści różnych dziedzin, m.in.:
 • lekarze,
 • policjanci,
 • informatycy,
 • pedagodzy, 
 • psychologowie,
 • katecheci i etycy,
 • nauczyciele biologii, chemii, jezyka polskiego, WF.