Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Wałbrzycha przeprowadza badanie dotyczące znaczenia Internetu dla młodych ludzi – uczniów szkół wałbrzyskich.

Ankieta jest w pełni anonimowa. Udzielone odpowiedzi są poufne i posłużą wyłącznie do celów naukowych.

Wybraną odpowiedź zaznacz klikając w odpowiedni kwadracik lub uzupełniając wskazane miejsce.