MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 18-19 MAJA 2017

W dniach 18 i 19 maja 2017 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja w ramach Dolnośląskich Dni Bezpiecznego Internetu "(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”


Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem:

 • Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej
 • Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty – Pana Romana Kowalczyka
 • Rzecznika Praw Dziecka – Pana Marka Michalaka
 • Marszałka Województwa  Dolnośląskiego  - Pana Cezarego Przybylskiego
 • Prezydenta Miasta Wałbrzycha – Pana dr Romana Szełemeja
 • Starosty Wałbrzyskiego  - Pana  Jacka Cichury
 • Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu – Pana Inspektora Arkadiusza Golanowskiego

Honorowy Patronat Naukowy:

 • nadzw. dr hab. Józef Bednarek i dr Anna Andrzejewska – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedstawiciele Zespołu
  ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Cyberprzestrzeni przy Rzeczniku Praw Dziecka RP
 • nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor PWSZ w Wałbrzychu
 • JUDr. PhDr Jan Wintr, Ph.D. (wydział Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze, Czechy),
 • univ. Dr Miruna Tudoraşcu (dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu „1 Decembrie 1918” w Alba Iulia, Rumunia),
 • Dr Alois A. Paulin (Technische Universität Wien, Austria),
 • Dr JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (prodziekan ds. współpracy międzynarodowej
  i rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Banskiej Bystricy, Słowacja)

Cele przedsięwzięcia:

 • Promocja innowacyjnych rozwiązań wałbrzyskiej oświaty.
 • Propagowanie działań mających na celu podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym korzystaniem z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • Nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności analizy i interpretacji zagrożeń cyberprzestrzeni oraz światów wirtualnych,
 • Doskonalenie kompetencji społecznych nauczycieli, pedagogów, rodziców i przedstawicieli innych instytucji społeczno-edukacyjnych związanych z zagrożeniami,
 • Promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni,
 • Wykorzystanie zdobytych umiejętności w sytuacjach zagrożenia oraz w działaniach przy współpracy ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • Opracowanie wstępnych założeń projektu międzynarodowego nt. „Działania edukacyjne i profilaktyczne związane z zagrożeniami świata wirtualnego w Europie Środkowo-Wschodniej”.


Miejsce organizowanej konferencji – Wałbrzych - nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj na mocy uchwały z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania zagrożeniom w środowisku szkolnym i lokalnym na terenie Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2019 Prezydent Miasta Wałbrzycha dr Roman Szełemej powołał 28 października 2016 r. Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni.

Ekspertami i konsultantami naukowymi zespołu zostali prof. dr hab. Józef Bednarek  oraz dr Anna Andrzejewska z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie Miasto Wałbrzych jest bowiem przestrzenią, na której podjęte zostały innowacyjne rozwiązania wałbrzyskiej oświaty.

W ciągu dwóch  dni (18-19 maja 2017 roku) chcemy w gronie specjalistów zastanowić się nad rolą Internetu w życiu człowieka, w szczególności w sferze edukacji, kultury oraz zdrowia.
W planowanej dyskusji rozmawiać będziemy nie tylko o bezpiecznym korzystaniu z cyfrowych „dobrodziejstw” naszych czasów, ale również o tym, w jaki sposób za pomocą urządzeń i aplikacji mobilnych nawiązywać trwałe i solidne relacje z innymi, a przede wszystkim jak ustrzec się obecnych zagrożeń  w cyberprzestrzeni.

Wkrótce fotorelacja z wydarzenia...

 

KONKURS FILMOWY

Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni ogłasza konkurs filmowy „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”. 

Konkurs polega na przedstawieniu w formie  na przedstawieniu w formie etiudy filmowej problematyki zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I  – uczniowie gimnazjum,
 • Kategoria II – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

REGULAMIN KONKURSU  

KONKURS TEATRALNY

Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni ogłasza konkurs teatralny „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”. 

Konkurs polega na przedstawieniu w formie  na przedstawieniu w dobrowolnie wybranej formie artystycznej problematyki zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego, w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
 • Kategoria II  – uczniowie gimnazjum.  

REGULAMIN KONKURSU  

KONKURS PLASTYCZNY

Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni ogłasza konkurs plastyczny „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”. 

Konkurs polega na przedstawieniu w formie  na przedstawieniu w dobrowolnie wybranej formie artystycznej (plastycznej) – płaskiej problematyki zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego, w trzech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I   –  uczniowie klas 0 szkół podstawowych i przedszkoli,
 • Kategoria II  – uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
 • Kategoria III – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej. 

REGULAMIN KONKURSU  

KONKURS LITERACKI

Zespół ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni ogłasza konkurs literacki „(NIE)BEZPIECZNA CYBERPRZESTRZEŃ”. 

Konkurs polega na przedstawieniu w formie  literackiej problematyki zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni.

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich uczniów z terenu powiatu wałbrzyskiego, w trzech kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I   – uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej: list 
 • Kategoria II  – uczniowie gimnazjum: opowiadanie
 • Kategoria III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: reportaż

REGULAMIN KONKURSU

SPOTKANIE

9 marca 2016 o godzinie 15.00 w sali nr A16 Zespołu Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” w Wałbrzychu odbyło się spotkanie wszystkich członków zespołu. Dziękujemy za liczne przybycie i zaangażowanie w podjęte inicjatywy.

WITAMY

Witamy na stronie Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni przy Prezydencie Miasta Wałbrzycha. Zespół powołany został w październiku 2016 roku a jego głównym celem jest promowanie bezpiecznych zachowań w cyberprzestrzeni, zwłaszcza wśród wałbrzyskich dzieci i młodzieży.